Kora

Wir machen Holz stark.

Ochrona danych

Poniższe oświadczenie o ochronie danych dotyczy strony internetowej: www.kora-holzschutz.de. Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie jest Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Str. 70, 57319 Bad Berleburg-Raumland. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres info@remove-this.kora-holzschutz.de.

Anonimowe wykorzystanie i automatyczne zbieranie danych
Podczas odwiedzin na naszej stronie nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Na naszych stronach nie wykorzystujemy ciasteczek (cookies). Nasz serwer internetowy protokołuje przy każdym zapytaniu adres IP oraz nazwę domeny komputera, z którego wysłano zapytanie, jak również wywołany adres URL. Informacje te służą nam jedynie do celów wewnętrznych statystyk, a tym samym do doskonalenia oferty informacyjnej na naszych stronach.

Dane osobowe udostępniane przez osoby odwiedzające stronę
Osoby odwiedzające nasze strony mogą nam przekazać swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail lub adres pocztowy, w celu nawiązania kontaktu. Informacje te pobieramy przy pomocy formularza internetowego, w którym można wpisać dane osobowe i który przesyła je do naszego wewnętrznego systemu pocztowego. Nie przechowujemy żadnych danych na serwerze. Dane kontaktowe przekazane nam przez osoby odwiedzające nasze strony są wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu w zakresie określonym przez użytkownika.

Poufność danych osobowych
Nasza oferta w sieci nie daje możliwości bezpośredniego komunikowania się osób odwiedzających nasze strony między sobą, ani też nie umożliwia gościom pozostawiania danych dla innych odwiedzających. Nasi pracownicy są zobowiązani do nieujawniania danych. Dotyczy to w szczególności obowiązku poufnego traktowania danych osobowych.

Bezpieczeństwo
Nasza oferta internetowa jest odpowiednio chroniona przed utratą, nadużywaniem lub niedozwoloną modyfikacją zapisanych i przetwarzanych informacji.