Kora

Wir machen Holz stark.

Korasit®

Płynne, łatwe w stosowaniu sole do ochrony drewna, stosowane zgodnie z normą DIN 68800-3 do impregnacji metodą ciśnieniową, zanurzeniową i natryskową oraz pasty do barwienia drewna w połączeniu z solami impregnacyjnymi.

This Website uses cookies and third-party content

On this website, we use cookies which are absolutely necessary for displaying its content. If you click on “Accept cookies chosen”, only these necessary cookies are used. Other cookies and content by third parties (such as YouTube videos or Google Analytics) are only set with your consent by choosing “Accept all cookies”. For further information, please refer to our data protection policy where you can withdraw your consent at any time.