Kora

Wir machen Holz stark.

Impressum

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland

Telefon: +49 2751 524-0
Faks: +49 2751 5041
E-mail: info@remove-this.kora-holzschutz.de

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland

Telefon: +49 2751 524-0
Faks: +49 2751 5041
E-mail: info@remove-this.kora-holzschutz.de

Filia:
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Wanheimer Straße 405

47055 Duisburg-Wanheimerort

Telefon: +49 203 778750
Faks: +49 203 772206

Filia:
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Wanheimer Straße 405

47055 Duisburg-Wanheimerort

Telefon: +49 203 778750
Faks: +49 203 772206


Zarząd

Henning Obermeier (adwokat), Jochen Obermeier (MBA)

Spółka komandytowa, Siedziba Bad Berleburg, Sąd Rejonowy Siegen - HRA 6970
Komplementariusz: Obermeier GmbH, Siedziba Bad-Berleburg, Sąd Rejonowy Siegen - HRB 6428

NIP (VAT UE) DE126587004


Informacje prawne

Odsyłacze do innych stron
Odsyłacze zewnętrzne zamieszczone w ramach naszej witryny internetowej umożliwiają przekierowanie do treści innych podmiotów i nie stanowią linków podmiotu odpowiedzialnego, jakim jest Kurt Obermeier GmbH & Co. KG. Nie mamy żadnego wpływu na zamieszczane na tych stronach treści i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Dokonaliśmy weryfikacji obcych treści pod względem naruszenia przepisów prawa w możliwym dla nas zakresie.

Umieszczanie na stronach osób trzecich
Odsyłacze do podstron i podkatalogów naszych stron internetowych oraz umieszczanie tych stron w ramkach (frames) możliwe jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Kurt Obermeier GmbH & Co. KG na piśmie.

Brak odpowiedzialności za treści
Wszystkie dane i informacje zawarte na naszych stronach internetowych zostały starannie zbadane i sprawdzone. Mimo zachowanej staranności nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności ani zagwarantować aktualności, prawidłowości i kompletności udostępnionych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przekazywaniem/wykorzystaniem tych informacji lub związane bezpośrednio lub pośrednio z przekazywaniem/wykorzystaniem tych informacji. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian, uzupełniania lub usuwania części stron lub całej oferty bez specjalnego uprzedzenia.

Prawa autorskie
Treść i struktura naszych stron internetowych podlegają ochronie z tytułu praw autorskich. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub zdjęć, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.

Online-Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Verbraucher für die Beilegung einer Streitigkeit nutzen können und auf der weitere Informationen zum Thema Streitschlichtung zu finden sind.

Außergerichtliche Streitbeilegung
Wir sind weder verpflichtet noch dazu bereit, im Falle einer Streitigkeit mit einem Verbraucher an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.