Kora

Wir machen Holz stark.

Impressum

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland

Telefon: +49 2751 524-0
Faks: +49 2751 5041
E-mail: info@remove-this.kora-holzschutz.de

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
57319 Bad Berleburg-Raumland

Telefon: +49 2751 524-0
Faks: +49 2751 5041
E-mail: info@remove-this.kora-holzschutz.de

Filia:
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Wanheimer Straße 405

47055 Duisburg-Wanheimerort

Telefon: +49 203 778750
Faks: +49 203 772206

Filia:
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG

Wanheimer Straße 405

47055 Duisburg-Wanheimerort

Telefon: +49 203 778750
Faks: +49 203 772206


Zarząd

Henning Obermeier (adwokat), Jochen Obermeier (MBA)

Spółka komandytowa, Siedziba Bad Berleburg, Sąd Rejonowy Siegen - HRA 6970
Komplementariusz: Obermeier GmbH, Siedziba Bad-Berleburg, Sąd Rejonowy Siegen - HRB 6428

NIP (VAT UE) DE126587004


Informacje prawne

Odsyłacze do innych stron
Odsyłacze zewnętrzne zamieszczone w ramach naszej witryny internetowej umożliwiają przekierowanie do treści innych podmiotów i nie stanowią linków podmiotu odpowiedzialnego, jakim jest Kurt Obermeier GmbH & Co. KG. Nie mamy żadnego wpływu na zamieszczane na tych stronach treści i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Dokonaliśmy weryfikacji obcych treści pod względem naruszenia przepisów prawa w możliwym dla nas zakresie.

Umieszczanie na stronach osób trzecich
Odsyłacze do podstron i podkatalogów naszych stron internetowych oraz umieszczanie tych stron w ramkach (frames) możliwe jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Kurt Obermeier GmbH & Co. KG na piśmie.

Brak odpowiedzialności za treści
Wszystkie dane i informacje zawarte na naszych stronach internetowych zostały starannie zbadane i sprawdzone. Mimo zachowanej staranności nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności ani zagwarantować aktualności, prawidłowości i kompletności udostępnionych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przekazywaniem/wykorzystaniem tych informacji lub związane bezpośrednio lub pośrednio z przekazywaniem/wykorzystaniem tych informacji. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian, uzupełniania lub usuwania części stron lub całej oferty bez specjalnego uprzedzenia.

Prawa autorskie
Treść i struktura naszych stron internetowych podlegają ochronie z tytułu praw autorskich. Powielanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub zdjęć, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.